Arbetar du som byggarbetsmiljösamordnare, så kan det vara bra att gå en BAS P utbildning samt även en BAS U. Hos Motivera Utbildning finns det en BAS P utbildning samt även en BAS U. Vid varje byggarbetsplats så ska det finnas en behörig byggarbetsmiljösamordnare, en så kallad BAS. Det finns ett lagkrav, enligt AFS 2014:26 att man skall ha behörighet och utbildningsbevis. Utbildningsbevis är obligatoriska för dig som jobbar inom:

  • Bygg
  • Anläggning
  • Service
  • Reparation
  • Renoveringsarbeten
  • Underhållsarbeten

Bäst nytta av denna kurs hos Motivera, det får du om sedan innan har kunskaper inom arbetsmiljölagen.

Utbildning inom BAS P och BAS U

Om du vill gå en BAS P utbildning samt även en BAS U så kan du göra det via Motivera Utbildning. När det gäller BAS P så passar den för dig som redan jobbar som byggarbetsmiljösamordnare. Det i planeringsskedet, projektering, samordning, särskilda risker, arbetsmiljöplan.

När det gäller BAS U så är det om du arbetar med utförandet, arbetsmiljöplan, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips.

Motiveras kurs, den ger behörighet för både BAS P och BAS U. Du kan bli godkänd på båda dessa delar, efter en dag ed utbildning.

Fler bra utbildningar

Hos Motivera Utbildning så finns det idag många kurser och utbildningar som kan vara bra att ha. Deras utbildningar är främst riktat mot dig som har en eller flera specifika arbetsuppgifter. Bland deras utbildningar finns arbete på väg, arbetsmiljöutbildningar, elsäkerhetsutbildningar, grävmaskin, farligt gods, heta arbeten, truckutbildningar samt mycket mer.

Är det så att du behöver ett visst certifikat eller utbildningsbevis, se till att gå den kurs du behöver för att få det!